Skandia – The Name Generator

Skandia är ett försäkringsbolag med en unik kultur. De utbildar människor att förebygga brott och eldsvådor. De var till och med bland de första att prioritera hälsa hos sina anställda. En av deras nyare insatser som vi ville belysa var deras kostnadsfria föräldraförsäkring. Vi hjälpte föräldrar med namnförslag till deras nyfödda.