Radiotjänst – Choirilla

Public service är något vi alla gärna använder men färre gärna betalar för. Radiotjänst är bolaget som är ansvariga för att driva in pengarna och vi kände att det var dags att säga tack till de som betalar – på ett speciellt sätt. Tack, tack, tack till alla!