Posten – Ceasefire

Posten vet att det mest effektiva sättet att nå en specifik målgrupp är direktannonsering – något som ofta glöms bort av annonsörer när de köper media. Därför förflyttade vi något så intimt som en direktkonversation mellan två personer till stora mediaplaceringar. Det gav både oss och Posten bevis på hur effektiv direktannonsering verkligen är. 1 374 000 bevis.