Vi är IUM

IUM (Initiative Universal Media) startade verksamheten år 1987 i Stockholm, därefter följde Oslo, Köpenhamn och Helsingfors vilket har skapat ett starkt Nordiskt och lokalt fokus och erbjudande.

IUM är den samlade Nordiska verksamheten för de två internationella mediebyrånätverken Initiative och UM ägda av IPG (Interpublic Group) en av världens största kommunikationskoncerner. IPG är verksamma i 188 länder och har över 48 000 anställda.

Genom vårt nätverk har vi tillgång till unika verktyg och analyser, samtidigt som vi kan utbyta erfarenheter och kompetenser inom samtliga kommunikationsdiscipliner.

Vår starka samverkan inom Norden och inom vårt nätverk ger oss möjlighet att stödja och utveckla våra kunder internationellt.

Läs vår personuppgiftspolicy här.